Zadzwoń: +48 22 432 08 55

Departament Zarządzania Nieruchomościami 

Departament Zarządzania Nieruchomościami to zespół konsultantów, licencjonowanych specjalistów w zakresie zarzadzania nieruchomościami i prawników, którzy pracują na Państwa rzecz w największych polskich miastach i ich otoczeniu. Ich celem jest zapewnienie sprawnego zarządzanie nieruchomościami w ramach wspólnot jak i indywidualne sprawowanie zarządu  - zarządzania pojedynczą nieruchomością lub kompleksem nieruchomości należących do jednego lub grupy właścicieli.  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami nie kończy naszej współpracy z naszymi klientami o ile właściciel nieruchomości nabytej za pośrednictwem naszego Inspektoratu planuje inwestycje w zakupionej nieruchomości lub poszukuje operatora odpowiedzialnego za bieżące remonty, rozliczenie mediów, pośredniczenia w wynajmie lokalu itp.

Departament świadczy też usługi zarządzania nieruchomościami w wyznaczonych przez właściciela okresach np.  w czasie dłuższej nieobecności właściciela w domu, apartamencie, mieszkaniu, w okresie remontu lub prowadzeniu inwestycji, w trakcie wynajmowania lokalu osobie trzeciej lub w okresie w którym nieruchomość wystawiona jest na sprzedaż.

Departament Zarządzania Nieruchomościami pracuje z naszymi klientami przy zachowaniu pełnej dyskrecji i w zachowaniu  poufności wszelkich decyzji podejmowanych przez naszych klientów.

Gwarantujemy bezpieczeństwo Twojej własności pod każdym względem. 

Zapraszamy  do współpracy.