Zadzwoń: +48 724 986 777

Korzystanie serwisu

Proszę uważnie przeczytać poniższe warunki.

1. PRAWA AUTORSKIE

Treść niniejszych stron i podstron internetowych chroniona jest prawem autorskim i nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że właściciel niniejszej strony internetowej Główny Inspektorat Nadzoru Właścicielskiego Sp. z o.o.  wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

Nazwa Instytutu zmieszczona na niniejszej stronie internetowej stanowi  nazwę  własną  spółki  – właściciela tej strony zarejestrowanej w  Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000554269   i podlega ochronie prawnej.

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób i wymagamy  aby osoby, które korzystają z naszych projektów, przedmiotów / lub usługi lub funkcji  udostępnionych na naszej stronie, czyniły tak samo.

 2. WŁASNOŚĆ

Główny Inspektorat Nadzoru Właścicielskiego Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującym prawem  może dochodzić  odszkodowania  jako właściciel  własności  intelektualnej jaką jest pakiet powiązanych ze sobą usług prezentowanych  w ramach strony www.ginw.pl  w stosunku do osób trzecich naruszających to prawo.